SAN Vitamine B12

december 18, 2013

Vitamin B12 by Karen KlineVit. B12
SAN Memoboek, 2001

1 Indicaties voor aanvragen

  • verdenking op vitamine B12-deficiëntie.
    Verhoogde LDH en MCV >100 is een aanwijzing hiertoe.
  • vermoeden van pernicieuze anemie.

2 Referentiewaarden:

 

150 – 520 pmol/l.

3 Verlaagde waarden bij: Lees de rest van dit artikel »


Gastro-enterologie – Buikklachten Algemeen

maart 28, 2013

4.1.2.1 Algemeen

Voor diagnostiek bij boven- c.q. onderbuiksklachten kan de eerste lijn i.h.a. volgens afspraken met ziekenhuis en specialist gebruik maken van speciële onderzoeken als echografie, ademtesten, en endoscopie met bioptname. Het zijn juist deze onderzoeken, en niet zozeer algemene routine-testen, die bij (boven)buiksklachten in een vroege fase al die informatie kunnen geven welke tot een diagnose leidt. Bijgevolg is bij persisterende klachten of Lees de rest van dit artikel »


Interpretatie Labuitslag

maart 25, 2013

Red Blood Cells

19.3.2 Interpretatie van laboratoriumuitslagen

Oorzaken van variabiliteit in uitslagen van laboratoriumbepalingen
Door een aantal factoren wordt variabiliteit in de uitslagen van een laboratoriumbepaling geïntroduceerd die onafhankelijk is van eventuele pathologie. Bij de interpretatie van een laboratoriumuitslag dient hiermee rekening te worden gehouden. De belangrijkste zijn:
A. Fysiologische variatie, zowel binnen één individu (intra-individuele variatie) als tussen individuen onderling (inter-individuele variatie). Lees de rest van dit artikel »


Diagnostiek in de praktijk

maart 24, 2013

Red Blood Cells19.3.1 Diagnostiek in de praktijk

Resultaten van medisch wetenschappelijk onderzoek zijn pas relevant indien zij de praktijk dienen. Om deze reden schetsen wij allereerst grofweg het diagnostisch proces in de praktijk, alvorens dieper in te gaan op de wijze waarop diagnostische testuitslagen en resultaten van wetenschappelijk onderzoek geïnterpreteerd dienen te worden. Lees de rest van dit artikel »


Testen van darmdoorlaatbaarheid

maart 23, 2013

PermeabilityDarmpermeabiliteit

De darmpermeabiliteit test evalueert op een duidelijke en niet-invasieve wijze de absorptie in de dunne darm en de barrièrefunctie in de darmen. Zowel malabsorptie als een verhoogde intestinale permeabiliteit (“leaky gut”) worden geassocieerd met chronische gastrointestinale problemen, maar ook met vele systemische stoornissen. Lees de rest van dit artikel »


C- en H2-Ademtesten

maart 9, 2013

BreathADEMTESTEN IN DE GASTROENTEROLOGIE
door KP. Geboes, P. Rutgeerts, K. Verbeke
Tijdschrift voor Gastro-enterologie, januari 2003

3. Methode
a) Algemene opmerkingen
• Alle 13 C-ademtesten, behalve de proteinen-ademtest en de lactose-ureide-ademtest kunnen thuis gebeuren. Deze testen en alle 14C-ademtesten behalve de galzuurademtest, gebeuren op het labo, omdat de maaltijd speciale voorbereiding vergt.
Tijdens opname in het ziekenhuis worden alle testen op zaal uitgevoerd. Enkel de test voor maagontlediging, de proteinen-ademtest en de lactose-ureide-ademtest worden in het labo Lees de rest van dit artikel »


Latexallergie

februari 2, 2013

LatexGeschikte handschoenen zijn ondermeer die van de volgende merken:
* operatiehandschoenen (steriel): 
   vervaardigd van SB-copolymeer: Allergard,
   Elastyren,Tactylon
   vervaardigd van neopreen: Biogel Neotech, Derma  
   Prene, Duraprene, Neolon. Lees de rest van dit artikel »