Interpretatie Labuitslag

maart 25, 2013

Red Blood Cells

19.3.2 Interpretatie van laboratoriumuitslagen

Oorzaken van variabiliteit in uitslagen van laboratoriumbepalingen
Door een aantal factoren wordt variabiliteit in de uitslagen van een laboratoriumbepaling geïntroduceerd die onafhankelijk is van eventuele pathologie. Bij de interpretatie van een laboratoriumuitslag dient hiermee rekening te worden gehouden. De belangrijkste zijn:
A. Fysiologische variatie, zowel binnen één individu (intra-individuele variatie) als tussen individuen onderling (inter-individuele variatie). Lees de rest van dit artikel »


Diagnostiek in de praktijk

maart 24, 2013

Red Blood Cells19.3.1 Diagnostiek in de praktijk

Resultaten van medisch wetenschappelijk onderzoek zijn pas relevant indien zij de praktijk dienen. Om deze reden schetsen wij allereerst grofweg het diagnostisch proces in de praktijk, alvorens dieper in te gaan op de wijze waarop diagnostische testuitslagen en resultaten van wetenschappelijk onderzoek geïnterpreteerd dienen te worden. Lees de rest van dit artikel »