Vergiftigingen

april 25, 2015

Vergiftigingen
Van Gifwijzer

Algemeen
Verreweg de meeste vergiftigingen worden veroorzaakt door medicijnen en huishoudelijke producten. Bij jonge kinderen is er zelfs in ca. 40% van de gevallen sprake van een medicijnvergiftiging, meestal door het innemen van vrij verkrijgbare geneesmiddelen (fluortabletten, pijnstillers) of “de pil”. Het bewaren op een voor kinderen onbereikbare plaats en het gebruik van kinderveilige verpakkingen staat dus voorop.

Een ander aspect van vergiftiging is het langdurig gebruik van medicijnen in een te hoge dosering, en het onvoldoende opmerken of negeren van bijwerkingen. Deze vorm komt met name bij ouderen voor. Een goede screening van de medicatie en controle door artsen en apotheker is hierbij van groot belang. Lees de rest van dit artikel »


Streptokokkeninfectie

maart 14, 2015

Streptokokkeninfectie
Geredigeerd door
Dr. A.J.J. Woittiez, internist en Prof. Dr. J.E. Degener, medisch microbioloog

Beschrijving ontstaan
Bacteriën zijn micro-organismen die zo klein zijn, dat mensen ze alleen kunnen zien met behulp van een microscoop. Het zijn eencellige organismen die overal voorkomen. De meeste soorten zijn ongevaarlijk. Een relatief klein aantal soorten kan ons ziek maken en een infectie veroorzaken. In een gezond lichaam komen allerlei bacteriën voor: ze zitten op de huid, in de mond en in het spijsverteringskanaal.

Wanneer bacteriën het lichaam binnentreden en zich daar vermenigvuldigen, spreekt men van een infectie. Het lichaam probeert met haar afweersysteem te voorkomen dat dit gebeurt, maar soms kan het lichaam het niet alleen af. In dat geval kunnen antibiotica helpen. Deze medicijnen doden specifiek de bacteriën, en niet de normale lichaamscellen. Lees de rest van dit artikel »


Hormoonverstorende stoffen

mei 18, 2013

StrawberryWECF vraagt om wetgeving verbod hormoonverstorende pesticide
Door weetwatjeeet.nl (2013)

WECF (Women in Europe for a Common Future, een netwerk van ruim 150 vrouwen- en milieuorganisaties die gezamenlijk werken aan een gezonde leefomgeving) heeft meetgegevens van pesticideresiduen in groenten en fruit uit de Nederlandse winkelschappen geanalyseerd en vond vele resten van hormoonverstorende bestrijdingsmiddelen. Deze chemische stoffen kunnen al in hele lage dosis de ontwikkeling en gezondheid van kinderen aantasten.

WECF vond in 55% van de geteste aardbeien en in 90% van de appels uit Nederlandse supermarkten pesticideresiduen met hormoonverstorende werking, ondanks het feit dat Europa blootstelling aan zulke stoffen in voedsel sinds 2009 niet toelaat. Lees de rest van dit artikel »


Hormoonverstorende stoffen – Pesticide in voeding

mei 17, 2013

LettucePesticideresiduen en hormoonverstorende stoffen in voeding – wie garandeert de veiligheid?
Door Chantal van den Bossche (2012)

In vele groenten en fruit aangeboden in de supermarkt worden te veel pesticidenresiduen en vooral te veel pesticiden met hormoonverstorende werking gevonden. WECF pleit bij land- en tuinbouw en politiek om (zwangere) vrouwen en kinderen hier niet langer aan bloot te stellen.

Pesticide vrije producten komen vooral uit de biologische landbouw. Maar ook gangbare landbouwproducten zouden voor alle groepen van de bevolking  veilig moeten zijn. Alleen een land- en tuinbouw, die geen gebruik maakt van pesticides, zoals biologische landbouw, biedt dus de meeste bescherming aan kwetsbare groepen als kinderen en zwangere Lees de rest van dit artikel »


Giftig speelgoed

mei 14, 2013

Plastic Fast Food ToysPlastic speelgoed zorgt voor giftige stoffen in kleuterklas
Door demorgen.be − 27/11/12, 08u45 − Bron: belga.be

Onderzoekers van de VUB hebben voor het eerst aangetoond dat er schadelijke, hormoonverstorende stoffen aanwezig zijn in de lucht van Vlaamse kleuterklassen. Bovendien is de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen tot 20 keer hoger in lokalen met veel meubels en speelgoed uit plastic dan in klassen met vooral houten meubilair, zo blijkt uit een studie van professor Willy Baeyens die in de krant Het Laatste Nieuws staat. Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum (Groen) vraagt de Vlaamse regering aan tafel te gaan zitten met de scholen om hen te sensibiliseren.

Onderzoekers van de VUB hebben voor de eerste keer metingen uitgevoerd op de aanwezigheid Lees de rest van dit artikel »