Prikkelbare darmstoornis

mei 15, 2015

Prikkelbare darmsyndroom
Door Kies Beter

Prikkelbaredarmsyndroom is verantwoordelijk voor meer bezoeken aan huisartsen en internisten dan andere aandoeningen. Anderzijds zijn er ook veel mensen die eraan lijden en nooit een arts hiervoor raadplegen. De aandoening ontwikkelt zich het meest bij mensen die tussen de twintig en dertig jaar oud zijn en komt twee keer zo vaak bij vrouwen voor als bij mannen. Bij twee van de tien mensen ontwikkelen zich ooit symptomen van prikkelbaredarmsyndroom. De symptomen – buikpijn, obstipatie en/of diarree – doen zich met tussenpozen voor en dit kan jarenlang aanhouden. Hoewel darmkrampen verontrustend kunnen zijn, leiden ze nooit tot ernstige complicaties.

De oorzaken Lees de rest van dit artikel »


Lactose-intolerantie versus Prikkelbare darmsyndroom

maart 30, 2013

Greek yoghurt ice2A.2 Verdenking op lactose-intolerantie
Dyspeptische klachten, maar m.n. ook klachten die vergelijkbaar zijn met die passend bij een prikkelbaar darmsyndroom (winderigheid, opgeblazen gevoel, misselijkheid, onregelmatige stoelgang e.d.) kunnen een gevolg zijn van een lactose- intolerantie of beter lactose maldigestie. Men informere naar gebruik van melkproducten of juist de reden waarom deze vermeden worden. Lees de rest van dit artikel »


Gastro-enterologie – Buikklachten Algemeen

maart 28, 2013

4.1.2.1 Algemeen

Voor diagnostiek bij boven- c.q. onderbuiksklachten kan de eerste lijn i.h.a. volgens afspraken met ziekenhuis en specialist gebruik maken van speciële onderzoeken als echografie, ademtesten, en endoscopie met bioptname. Het zijn juist deze onderzoeken, en niet zozeer algemene routine-testen, die bij (boven)buiksklachten in een vroege fase al die informatie kunnen geven welke tot een diagnose leidt. Bijgevolg is bij persisterende klachten of Lees de rest van dit artikel »


Testen van darmdoorlaatbaarheid

maart 23, 2013

PermeabilityDarmpermeabiliteit

De darmpermeabiliteit test evalueert op een duidelijke en niet-invasieve wijze de absorptie in de dunne darm en de barrièrefunctie in de darmen. Zowel malabsorptie als een verhoogde intestinale permeabiliteit (“leaky gut”) worden geassocieerd met chronische gastrointestinale problemen, maar ook met vele systemische stoornissen. Lees de rest van dit artikel »


Diëtetiek – dumping syndroom

maart 22, 2013

Diet 1

Dumpingsyndroom

Algemeen:

Het dumpingsyndroom ontstaat door een te snelle afgifte van het voedsel aan de dunne darm. De etiologie is nog niet goed bekend. Klachten ontwikkelen zich alleen na voedsel- en vochtinname, bij vasten is men  klachtenvrij. Een voedingsadvies is de eerste keus voor de behandeling van het dumpingsyndroom. Bij een kleine groep patiënten persisteren dumpingklachten ondanks dieetrichtlijnen. Vroege dumping (10-30 minuten postprandiaal) of Lees de rest van dit artikel »


Diëtetiek – ziekte van Crohn

maart 11, 2013

Diet 1

Ziekte van Crohn  

Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist:

  • diagnose ziekte van Crohn gecombineerd met tenminste één van de volgende gegevens:

Diëtetiek – Lactose-intolerantie

maart 8, 2013

Diet 1

Lactose-intolerantie

Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist:

  • bij vermoeden van lactose-intolerantie om de diagnose te bevestigen of uit te sluiten
  • na het stellen van de diagnose.

Relevante gegevens voor de diëtist: