Ophef Vioxx

april 23, 2015

Ophef over pijnstiller Vioxx
Bron:  Dokterdokter (2005)

Op 30 september 2004 kondigde de Amerikaanse fabrikant van farmaceutische producten Merck aan het middel VIOXX vrijwillig van de markt te halen naar aanleiding van een eigen, meerjarig onderzoek. In Nederland werd het middel door Merck, Sharp & Dohme op de markt gebracht.

80 landen
VIOXX is een pijnstiller die gebruikt wordt bij mensen die lijden aan artrose of reuma. Het middel werd in 1999 geïntroduceerd en sindsdien in meer dan 80 landen op de markt gebracht. Met de introductie van VIOXX kwam er een nieuwe generatie pijnstillers op de markt. Er werd door de fabrikant druk uitgeoefend op de overheid om het middel goed te keuren. Op zich is dat niet ongebruikelijk gezien de enorme omzetten die Lees de rest van dit artikel »


Bijwerkingen Arcoxia

april 19, 2015

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Door Merck Sharp & Dohme BV (Fabricant MSD)

Zoals alle geneesmiddelen kan ARCOXIA bijwerkingen veroorzaken.

Als u een van de volgende verschijnselen krijgt of deze verschijnselen worden erger, moet u met ARCOXIA stoppen en direct uw arts raadplegen:
• u krijgt kortademigheid, pijn op de borst of gezwollen enkels, of deze worden erger
• de huid en ogen worden geel (geelzucht) – dit wijst op problemen met de lever
• hevige of aanhoudende maagpijn of uw ontlasting wordt zwart
• een allergische reactie – waaronder mogelijk huidproblemen zoals zweren of blaren, of zwelling van gezicht, lippen, tong of keel waardoor ademen moeilijk kan worden.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen tijdens behandeling met ARCOXIA:

Vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 100 personen) Lees de rest van dit artikel »


Bijwerkingen

april 17, 2015

“BIJWERKINGEN”
Door Catharina Mijling

Wat zijn bijwerkingen?

De allopathische geneeskunde werkt met onder andere chemische geneesmiddelen. Op de bijsluiters staan dan de werking en de mogelijke bijwerkingen. Die bijwerkingen worden afgedaan als: niet belangrijk, kun je veronachtzamen, en: dat moet je er maar voor over hebben.

Nu komt er weer een stukje Chaos om de hoek kijken. In de chaologie ging Men afwijkingen, ruis, onbelangrijke bijverschijnselen meetellen, en belangrijk vinden! Hier geldt: die bijwerkingen zijn juist hoofdwerkingen: het lichaam geeft aan dat dat middel slecht voor het lichaam is! Het zijn af-stoot-ingsverschijnselen! Vergiftigingsverschijnselen! Lees de rest van dit artikel »