Vegetatieve Dystonie

WarmtebehandelingVEGETATIEVE DYSTONIE (V.D.)
Door Alternatief Centrum BAANK-RUITER

Een middagje “stadten”. Gezellig winkelen in de donkere dagen voor kerst. Drukke straten, winkels vol mensen, rijen wachtenden voor de kassa’s. Voor u staat een keurige dame met een grappig hoedje, achter u een kras oud heertje. Een zielig huilend kindje dat zijn moeder kwijt is en een eindje verderop krijgt een kind een draai om z’n oren. Daar staat u tussen in.

Doodmoe van het gesjouw en al deze indrukken komt u thuis. Dat lijkt normaal, zult u zeggen, doodmoe na dat winkelen. Toch zijn het juist dit soort factoren, die zo op u inwerken. Het verdriet van het kindje, de keurige dame die misschien vol opgekropte woede voor u stond. Het krasse oude heertje kan wel veel last van zijn ischias gehad hebben. Al die winkelende mensen hebben zo hun eigen uitstraling, hun eigen golflengte waarop ze hun gevoelens en belevingen de ruimte inzenden. Deze “trillingen” zijn voelbaar en kunnen door u worden opgevangen. U kunt dit ervaren als uw eigen agressie, verdriet of pijn.

Kijk eens naar die leuke mevrouw achter de kassa. Zonder enige aanwijsbare reden vindt u haar aardig, u “voelt” dat ze aardig is. Haar uitstraling komt zo bij u over. Aan de andere kant kan het gebeuren dat u ergens binnenkomt en u een gevoel overvalt: “Hier wil ik zo gauw mogelijk weer weg, hier voel ik me niet thuis.” Uw intuïtie vangt “iets” op en maakt dit kenbaar aan uw lichaam dat b.v. reageert met kippenvel, een koude rilling over uw rug. U voelt hoe uw schouderspieren zich spannen alsof u zich wilt beschermen tegen die nare gevoelens.

Positieve ervaringen voelt u gelukkig ook. Prettig en warm voelt dat, ontspannen en sprankelend als koolzuurbelletjes in een glas prik! Deze uitwisseling van binnenkomende en uitgaande trillingen vindt plaats in het centrum van uw lichaam. Op de plaats waar het bovenlijf overgaat in het onderlijf. Overeenkomstig kun je stellen dat dit de plaats is waar de geest -het intuïtieve- overgaat in de stof -het lichaam- . Dit centrum noemen we de “Zonnevlecht” of Plexus solaris.

Voor de alternatieve geneeswijzen is dit een verschrikkelijk belangrijk energie-centrum. Dit centrum onderhoudt heel nauwe betrekkingen met uw vegetatieve zenuwstelsel. Dat is dat deel van uw zenuwstelsel dat u niet onder controle heeft. Het beheerst uw hartslag,  spijsvertering, maag-darmfunctie. Via een grote zenuwtak heeft het verbinding met uw hersenen.

Als er dus iets mis gaat, of er wordt constant druk op dit centrum uitgeoefend, zonder dat het zich kan ontladen, dan raakt het hele systeem uit balans. U heeft dan het gevoel dat er van alles mis is in uw lijf. U gaat zich daarover onnodig zorgen maken. De zonnevlecht heeft alles te maken met uw diepe innerlijke verlangens, met helemaal uzelf kunnen zijn, vrij te kunnen voelen en tevreden zijn. Met andere woorden: u thuis voelen in uw eigen lichaam.

Wordt er door de buitenwereld een constante te grote druk op u uitgeoefend, dan krijgt u het gevoel dat het leven u in de greep heeft in plaats dat u het leven op een positieve manier beheerst. Hebben echter negatieve invloeden de overhand op u gekregen en is er van al uw idealen niets terechtgekomen dan komen de hartkloppingen, maagzweren en dikke darm ontstekingen als tekenen aan de wand.

Zachte, gevoelige mensen die open staan voor de buitenwereld zullen dus veel eerder over hun toeren zijn dan die mensen die zich bewust kunnen afsluiten of zelf bepalen wat ze wel of niet toe laten. Een eenvoudig hulpmiddel hiervoor is, wanneer u in gezelschap bent en u voelt dat de mensen om u heen uw energie als het ware bij u wegzuigen, de armen of de benen te kruisen.

Zo kunt u zich afsluiten voor negatieve energie. Ook kunt u een glazen stolp om u heen fantaseren, waar u wel doorheen kunt kijken, maar anderen u niet kunnen raken. Dit vereist enige oefening, maar dan zult u merken dat u op den duur ook zonder “stolp”, minder beïnvloedbaar bent. Hierdoor komt u steviger met beide benen op de grond te staan, op een zodanige wijze dat u zelf niet aan gevoel in hoeft te leveren.

Alles is energie; in en om u heen is alles in constante beweging. Gedachten zijn ook energie die een bepaalde lading met zich mee dragen. Een positieve gedachte brengt een positieve trilling voort en het zou zinvol zijn eens na te gaan, dat wij als mens de kracht bezitten om deze positieve gedachten te bundelen en uit te dragen.

De ellende in de wereld zou dus een gevolg kunnen zijn van onze negatieve instelling die een negatieve lading uitzendt en op deze wijze negatieve effecten nalaat op onze planeet. Het vegetatieve, ook wel autonome zenuwstelsel genaamd, verzorgt de levensbelangrijke basisfuncties van het lichaam. Het vegetatieve zenuwstelsel bestuurt onze zintuigen ogen, oren etc. en de gladde spieren van ons spijsverteringskanaal. Ook regelt het vegetatieve zenuwstelsel de hart- bloedvat- en geslachtsfuncties.

Het vegetatieve zenuwstelsel heeft een tweeledige functie die qua werking tegengesteld aan elkaar zijn. Deze twee zo verschillende functies worden het ortho- en parasympathische zenuwstelsel genoemd en deze twee dienen elkaar in evenwicht te houden hetgeen echter niet zo eenvoudig is.

Het orthosympathische zenuwstelsel versnelt de grondstofwisseling waardoor energie aan spieren en organen wordt overgebracht. Het geeft ons gewoon meer “Pep” en heeft dus een opwekkende werking. Het parasympathische zenuwstelsel bevordert de opbouwprocessen in ons lichaam en vertraagt onze stofwisseling waardoor we in staat zijn energie reserves op te bouwen. Het parasympathische zenuwstelsel heeft dus een rustgevende, beschermende en dempende werking.

Normaal gezien behoren deze twee stelsels samen te werken om een absoluut evenwicht in ons lichaam te creëren zodat organen en spieren juist reageren op bepaalde prikkels. B.v: Als we gegeten hebben dient de maag-darmwerking verhoogd te worden om de spijsvertering op gang te zetten en zolang dat nodig is, zo te houden. Als we gaan rennen moet de hartwerking zodanig verhoogd worden dat deze past bij de beweging die wij nemen. U zult begrijpen dat wanneer een van deze stelsels door welke oorzaak dan ook uit balans raakt, wij aan zeer ernstige lichamelijke stoornissen bloot komen te staan.

Als het maagdarmkanaal maar door blijft werken alsof we pas gegeten hebben, de hartwerking na een inspanning niet meer naar het normale niveau terugkeert of de bloedvaten na samentrekking niet meer verwijden, dan zitten we lichamelijk goed in de problemen. Door ziekelijke veranderingen in het vegetatieve zenuwstelsel en door het uit evenwicht zijn van de hormoonhuishouding kan men gaan lijden aan

Vegetatieve Dystonie is een totale ontregeling van het ortho- en parasympathisch zenuwstelsel. Vegetatieve dystonie kan vooral de functies van hart- en bloedvaten, maagdarmkanaal en psyche verstoren. We moeten echter, voor wij de diagnose vegetatieve dystonie stellen eerst een paar zaken uitsluiten want onderstaande “ziekten” kunnen een ziektebeeld oproepen dat enorm lijkt op vegetatieve dystonie. Deze “ziekten” zijn;

Infectie-virusziekten.
Langdurige voedingsfouten.
Vergiftigingen.
Hoofdongevallen.
Geboortetrauma.
Hersenbeschadiging.

Bovengenoemde ziekten kunnen het vegetatieve zenuwstelsel totaal ontregelen. Als deze oorzaken niet aanwezig zijn dan mogen wij pas overgaan op de diagnose vegetatieve dystonie.

LET OP: Hieronder gaat het over personen die niet of nog net niet aan een lichamelijke afwijking lijden. Mensen die aan vegetatieve dystonie lijden kunnen een veelheid van klachten ontwikkelen zoals;

Hartkloppingen.
Hartritmestoornissen.
Hartangst en vele andere “hartklachten”.

De lijder aan vegetatieve dystonie schildert de hartklachten zeer dramatisch en breedsprakig af, terwijl de “echte” hartpatiënt zijn klachten juist afzwakt of geheel verzwijgt (dissimulatie). Hartritmestoornissen en hoge bloeddruk ontstaan door onderdrukte agressie, angst, verdriet of woede. Als deze patiënten hun onderdrukte gevoelens niet kwijt kunnen kan er een blijvende hoge bloeddruk ontstaan. Boven het 30e jaar kunnen zij die hoge bloeddruk zomaar kwijtraken want dan hebben de meesten onder hen geleerd met hun agressie om te gaan.

Ook veel gehoorde klachten zijn, vermoeidheid, duizeligheid, flauwval neiging, kriebelingen, tintelingen of zelfs pijn aan handen, voeten en de huid. Deze klachten worden veroorzaakt door een foutieve aanpassing van het bloedvatensysteem zonder dat daar een lichamelijke afwijking aan ten grondslag ligt.

Vegetatieve dystonie treft vooral het totale spijsverteringskanaal zoals ; maag, galwegen en dikkedarm. Drukkend volheidgevoel in de buikstreek. Patiënten hebben veel last van winderigheid en opboeren. De ontlasting kan zeer wisselend zijn, verstoppingen afgewisseld met diarree. Er kan ook een chronische diarree ontstaan die, als deze onbehandeld blijft, tot zeer gevaarlijke toestanden kan leiden zoals: darmzweren, colitis ulcerosa en mogelijk tot de ziekte van Crohn.

Chronische diarree komt nogal eens voor bij mensen die te zachtaardig en onzelfstandig zijn. Niets kunnen zij vasthouden, geld of hun zeldzame “goede” prestaties, alles glijdt als diarree door de vingers. Sommige V.D.-patiënten vertonen symptomen als:

Eetlustgebrek of juist geeuwhonger (vetzucht!).
Chronische geeuwhonger komt vooral voor bij ontgoochelde, onbevredigde vrouwen.
Patiënten met geeuwhonger moeten altijd op suikerziekte onderzocht worden !!!
Nerveus braken; “Ik ben er spuugzat van”.

Maagzweren:
De streber: eerzuchtig, snel geïrriteerd, kan de opgelegde eisen niet waar maken.
De onbekwame; kan niet veel, stelt zich daarbij nog een hoop niet op te brengen eisen. Niets lukt alles breekt bij de handen af. Klagen steen en been dat er nooit iets lukt.
De oudere; uit het arbeidsproces of invalide kan de omstandigheden waarin hij zich bevindt niet accepteren.

Anorexia nervosa: Komt veel voor bij pubers en jonge volwassenen die te vaak aan liefdesverdriet lijden. Op school of op het werk aan te hoge eisen moeten voldoen. Zij koesteren te hoge idealen die niet te verwezenlijken zijn. Deze mensen willen onbewust kind blijven.

Hyperventilatie: Deze mensen beschikken over heftige emoties die zij niet kunnen uiten. Geremde, labiele mensen die zich niet open kunnen stellen voor hun medemensen. Zij zijn totaal geblokkeerd.

Astma: Hier niet de astma die is ontstaan door een onderdrukte huiduitslag, maar de astma die ontstaat door vegetatieve dystonie. Deze mensen hebben nooit een goede verstandhouding kunnen opbouwen met hun overheersende ouder(s), broer(s) of zuster(s). Ondanks dat zij zich sterk tot hen aangetrokken voelen. V.D.-astmapatiënten hebben de sterke neiging hun conflicten te verdringen en worden te plooibaar en te zachtaardig of zij ontwikkelen zich tot angstige, wantrouwige mensen die hun foutieve instelling koppig blijven verdedigen.

Migraine: Deze mensen kunnen de situatie waarin zij leven niet aan. Het zijn vaak mensen die veel te hoge eisen aan zich zelf stellen, deze eisen zijn zo hoog dat ze niet waar te maken zijn!

EEN OVERZICHT: Vegetatieve dystonie kan leiden tot:

Chronische diarree.
Chronische obstipatie. Colitis ulcerosa.
Maag- en 12 vingerigedarmzweren.
Astma.
Uitputting , vermagering.
Suikerziekte ?
Ziekte van Crohn ?
Reuma en gewrichtsontstekingen?
Migraine.
Hoge- of lage bloeddruk.
Overmatige schildklierwerking.
Hartneurose.
Flauwvallen, duizeligheid.
Bloedarmoede ?

Vegetatieve dystonie ontstaat door:
Minderwaardigheidsgevoelens.
Angst- en/of schuldgevoelens.
Kinderlijke afhankelijkheid.
Agressie, vijandigheid.
Te grote wilsinspanning (stellen van te hoge eisen aan zichzelf en het leven)
Geremdheid.
Stil verdriet.
Eenzaamheid.

Er wordt weleens gezegd:

“De zachtmoedigen soms het masker van de meedogenloosheid moeten opzetten”Waarbij wij stellen dat dit dan geheel tegen hun wezen ingaat en ze ziek maakt.

Johannes Baank Sr.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: