Therapie bij anemie

Red Blood CellsUit: Benigne hematologie
Door VU medisch centrum, 2002

therapie bij anemie

1 IJzergebrek
oorzaak zoeken; ferrofumaraat 3 dd 200 mg per os geven, tot Hb genormaliseerd is; daarna tenminste nog 4 weken deze dosering volhouden (of lager en langer doseren) ter aanvulling van de ijzervoorraad.
Geen slow-release preparaten geven.
Alleen bij uitblijven van succes van de orale therapie b.v. bij ernstige maag-darmziekten, bij ijzerinbouwstoornis met Epo-behandeling, ferrioxide saccharaat (Venofer ampullen à 5 ml/100mg) in druppelinfuus. Maximaal 500 mg voor een volwassenen per week in een langzaam infuus.Cava anaphylaxie!
Een geïsoleerde ijzerresorptiestoornis is zeer zeldzaam; komt soms voor als enige uiting van coeliakie.
Controleer de ijzervoorraad met behulp van ferritinebepaling bij voorgenomen staken van suppletie.

2 Secundaire anemie
bij chronische ziekten: eventueel transfusie geven. Erythropoietine overwegen bij uremie, rheumatoïde arthritis, myelodisplasie met lage erythropoietine spiegel etc. Zonodig combineren met ijzertoediening.

3 Hemoglobinopathie
meestal geen therapie; bij sikkelcelanemie en andere hemolytische hemoglobinopathieën, foliumzuur, 1 dd 5 mg levenslang geven.
Screen partner bij kinderwens.

4 Megaloblastaire anemie
a Bij vitamine B12 deficiëntie zonder voedingsfout: hydroxocobalamine 1000 mg i.m.
of diep s.c., 3 x per week gedurende 2 weken. Daarna 1 x per 3 maanden.
Duur is afhankelijk van de oorzaak: meestal levenslang!
b Bij vitamine B12 deficiëntie door voedingsfout: 1 mg vitamine B12 per os,
bijvoorbeeld als Dagravit B complex forte® (dat ook 0.1 mg foliumzuur bevat).
c Bij foliumzuurdeficiëntie: foliumzuur 1 dd 5 mg per os gedurende 3 weken.
Zonodig langer geven bij malabsorptie e.d.
N.B.:
let op reticulocytenstijging (maximum vanaf 7e dag), daling van ijzer en kalium, stijging van urinezuur en thrombocyten.
Geef bij twijfel proefbehandeling: 3 giften 1000 mg B12. Bij uitblijven van stijging van
reticulocyten binnen 10 dagen is er geen vitamine B12 tekort.

5 Sideroachrestische anemie
pyridoxine 1 dd 250 mg per os proberen gedurende 3 maanden. Bij uitblijven van respons staken. Erythropoietine is niet zinvol.

6 Auto-immuun hemolytische anemie
– Bij vitale indicatie: leucocytenarme erythrocyten suspensies transfunderen, van dezelfde bloedgroep in ABO, Rhesus en Kell systeem; sluit eerst alloantistoffen uit!
– Bij warmte-antistoffen: oorzakelijk medicament staken. Onderliggend lijden behandelen.
Prednison 1 mg/kg per os, gedurende 2-4 weken, daarna zomogelijk dosis verminderen met
5 mg/2 weken op geleide van reticulocytengetal.
Bij falen van orale prednisontherapie: methylprednisolon, 1 dd 1 gr i.v. gedurende 3 dagen.
bij falen:
splenectomie
of:
gammaglobuline i.v. (zie thrombocytopenie)
of:
immuunsuppressieve therapie (zie thrombocytopenie).
– Bij koude-antistoffen: patiënt warm houden. Onderliggend lijden behandelen.
Bij levensbedreigende omstandigheden plasmaferese overwegen.

7 Crise sikkelcelanemie
a Rehydratie (NaCl 0.65%) en correctie electrolyten.
b Pijnbestrijding: Ascal 2 à 3 gr dd, zonodig opiaten.
c Wisseltransfusie: crise op zich is géén indicatie, wel zeer laag Hb, vaso-occlusieve
crises van zeer ernstige aard.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: